top of page
Frankenstein

Frankenstein

"Frankenstein" Mary Shelley to niezaprzeczalna klasyka literatury gotyckiej, opublikowana po raz pierwszy w 1818 roku. Ta opowieść przemyślanie odkrywa wiele istotnych tematów, łącząc je w swojej narracji. Jednym z głównych tematów jest niebezpieczeństwo nieskrępowanej wiedzy i ludzkiej ambicji. Bohater, Victor Frankenstein, w swojej gorączkowej dążności do przekroczenia granic wiedzy i nauki, prowadzi do tragicznych skutków, co jest przestrogą przed nadmierną ambicją i brakiem umiaru w eksperymentach naukowych.

 

Innym istotnym tematem jest podwójna natura innowacji. Frankenstein jako naukowiec stworzył istotę, która wydaje się być zarówno cudem technologicznym, jak i potworem, co podkreśla złożoność wpływu nowych odkryć na ludzkie życie. Ten dualizm innowacji jest podkreślany przez kontrast między pięknem osiągnięć naukowych a potwornością skutków tych osiągnięć.

"Frankenstein" Mary Shelley to nie tylko opowieść o przerażeniu i grozie, ale także głęboka refleksja nad etyką naukową, moralnością oraz ludzką naturą, która czyni tę powieść jednym z najważniejszych dzieł literatury gotyckiej.

 

Profil zapachu:
żałobny cyprys • fiołek • jałowiec

 

✧ Żałobny cyprys: nuta zapachu cyprysu symbolizuje tajemnicę i żałobę, które otaczają hi